Maalämpö rivitaloon

Maalämpö rivitaloon

Maalämpö rivitaloon kokonaistoimituksena Lämpö kurko Oy

Miksi maalämpö sopii hyvin myös rivitaloon

Rivitaloissa on perinteisesti käytetty lämmitysmuotoja, jotka ovat perustuneet fossiilisille polttoaineille kuten öljylle, kivihiilelle tai maakaasulle. Kuitenkin viime vuosina energian hintojen kallistuminen ja maalämpöteknologian kehittyminen ovat saaneet rivitalot siirtymään maalämpöön, joka on huomattavasti edullisempi ja ympäristöystävällisempi lämmitysmuoto. Maalämpö rivitaloon tuottaa mm. seuraavia hyötyjä:

Maalämpöön vaihtamisen edut:

 • Säästöt – maalämpö säästää jopa 60-70 % lämmistyskustannuksissa
 • Ympäristöystävällinen – maalämmön saa suoraan taloyhtiön omasta pihasta ja lämpöpumpun käyttöön tarvittavan energian voi hankkia tuulisähkönä
 • Ylläpidon vaivattomuus – varsinkin öljylämmityksestä luovuttaessa pois jää öljyn tilaukset, öljykattilan huollot ja puhdistamiset, sekä savupiipun kunnon valvonta
 • Tilaa vapautuu muuhun käyttöön – kun maalämpöjärjestelmän tieltä puretaan öljysäiliö tai yösähkövaraaja.
 • Maaviileällä viilennystä kesällä – maalämpöjärjestelmään voidaan liittää edullinen ja ympäristöystävällinen maaviileä, joka on varsinkin kesähelteillä suosittu ominaisuus.
 • Investointi on turvallinen – heti asennuksen jälkeen lämmityskustannukset laskevat enemmän kuin remonttia varten otetun lainan korot ja lyhennykset (yhtiövastiketta ei tarvitse energiaremontin takia nostaa)
 • Lyhyt takaisinmaksuaika – isojen säästöjen takia takaisinmaksuaika on tyypillisesti 5-10 vuotta
 • ARA antaa energia-avustusta – valtio tukee merkittävästi lämmitysmuodon vaihtoa ympäristöystävälliseen maalämpöjärjestelmään
 • Vesikiertoista patteriverkostoa tai lattialämmitystä ei tarvitse uusia – olemassaolevat patterit voidaan yhdistää maalämpöjärjestelmään lähes poikkeuksetta
 • Edessä oleva energiaremontti -kaukolämmön vaihdin on ehkä tullut elinkaarensa päähän tai kun öljykattila, öljypoltin tai piippu kaipaa uusimista
 • Rivitaloyhtiön arvo nousee ja sen houkuttelevuus sijoituskohteena kasvaa

Maalämpö maksaa tällä hetkellä pieneen rivitaloon 35 000 euroa ja säästö syntyy jopa 20 000 euroa vuodessa

Kannattaako maalämpöön siirtyminen – lue kuinka rivitaloyhtiö voi säästää jopa 17 000 euroa (60-70%) vuosittaisista lämmityskuluista

Maan varastoimaa energiaa on saatavissa loputtomasti ja siitä ei synny lainkaan päästöjä luontoon. Maalämmön ansiosta taloyhtiösi lämpeää omasta pihasta saatavalla lämmöllä ja lämmityskulut laskevat jopa kolmasosaan aikaisemmasta.

Esimerkkilaskelma säästöistä taloyhtiön siirtyessä kaukolämmöstä maalämpöön

Rivitaloyhtiön pinta-ala on 2400 m2, asuntoja on 37

Taloyhtiössä on ennen remonttia kaukolämpöjärjestelmä ja vesikiertoinen lattialämmitys. Kaukolämpöenergiaa ostetaan 411 000 KWh vuodessa. Vuosittaiset lämmityskustannukset ovat tällä kulutuksella n. 31 000 €.

Maalämpöremontin yhteydessä taloon asennetaan lämpöpumput, jotka tuottavat tarvittavan 411 000 KWh:ia. Lämpöpumppu tarvitsee toimiakseen sähköä ja se kuluttaa n. kolmasosan lämpöpumppujen tuottamasta energiasta eli tässä tapauksessa n. 137 000 KWh:ia. Jolloin taloyhtiö saa omalta tontiltaan ilmaista energiaa 274 KWh:ia. Kaukolämmön korvaamisen jälkeen uudet lämmistyskulut ovat enää n. 14 000 € ja säästöä on syntynyt n. 17 000 €

Milloin maalämpöön siirtyminen voi olla ajankohtaista?

 1. Vanha lämmitysjärjestelmä alkaa lähestyä käyttöikänsä loppua ja vaihto uuteen on jo suunnitteilla
 2. Kasvaneet lämmityskulut ovat herättäneet taloyhtiön asukkaissa tarpeen laskea lämmityskustannuksia
 3. Lämmitysjärjestelmän vaihdolla halutaan pienentää lämmityksen ympäristövaikutuksia ja tukea kestävää asumista
 4. Vanhan lämmitysjärjestelmän toiminnassa on ollut ongelmia ja järjestelmä vaatii ison remontin
 5. Rakennuksen käyttötapa muuttuu
 6. Kiinteistöä saneerataan muutenkin
 7. Halutaan nostaa kiinteistön arvoa ja houkuttelevuutta sijoitus- ja asumiskohteena

Maalämpöjärjestelmän asentaminen rivitaloon

Maalämpöön siirtyminen alkaa mitoituslaskelman tekemisellä. On ensin tärkeää selvittää useamman vuoden kulutustietojen perusteella, kuinka paljon energiaa talojen lämpimänä pitämiseen tarvitaan. Sen perusteella voimme mitoittaa kuinka monta lämpökaivoa tarvitaan, kuinka syviä niiden tulee olla sekä määritellä maalämpöpumppujen teho, ominaisuudet ja lukumäärä. Rivitalon lämpökaivojen syvyyden mitoittamiseen on olemassa hyvä nyrkkisääntö: rivitalossa lämpökaivojen yhteenlaskettu syvyys tulee olla sama kuin lämmitettävien neliömetrien määrä. Rivitalon tontille mahtuu lähes aina tarvittava määrä lämpökaivoja.

Maalämpöjärjestelmän mitoituksen jälkeen taloyhtiölle voidaan tehdä urakasta tarjous. Energiakaivojen poraamiseen tarvitaan lupa kunnan rakennusvalvonnasta ja se voidaan hakea heti tarjouksen hyväksymisen jälkeen. Autamme tarvittaessa lupien hakemisessa.

Lupien saamisen jälkeen alkaa lämpökaivojen poraaminen. Rivitalojen lämmöntarpeen tyydyttämiseen täytyy porata noin 200-300 metriä syviä kaivoja. Yhden lämpökaivon poraaminen kestää n. päivän ja jos porataan esimerkiksi viisi kaivoa, niin porauksiin kuluu viikko. Porausten aikana syntyvä kivipöly johdetaan veteen sidottuna erilliseen pölynsidontakonttiin, joten pihalle ei jää kivipölykasoja. Porausten jälkeen energiakaivoihin lasketaan lämmönkeruunestettä sisältävät lämmönkeruuputket.

Energiakaivojen paikat merkitään talon sokkeliin kiinnitettävillä tunnistekilvillä. Energiakaivoja ei tarvitse jatkossa huoltaa, joten ne voidaan porata vaikka parkkipaikalle. Siinä tapauksessa ne kuitenkin kannattaa suojata teräskansilla, jotta pihalla voi ajaa raskaillakin ajoneuvoilla. Sen jälkeen piha voidaan asfaltoida. Haluttaessa kannet voidaan jättää myös näkyviin. Jos kaivot porataan nurmikkoalueelle, niin energiakaivojen kannet peitetään näkymättömiin maakerroksen alle ja niistä ei ole mitään haittaa pihan käytölle kuten nurmikoiden ajamiselle.

Seuraavaksi kaivetaan kanaalit energiakaivoista kokoomakaivon kautta lämmönjakohuoneeseen johtavaa vaakaputkistoa varten. Putkiston asentamisen jälkeen vaakakanaalit täytetään ja tiivistetään sekä maan pinta viimeistellään. Asennuksesta aiheutuneet jäljet häviävät pihalta nopeasti. Maalämpöjärjestelmän asentamisen ulkotyöt kestävät yleensä muutaman viikon, laajemmissa hankkeissa aikaa voi kulua jopa 2-3 kuukautta.

Kun varsinainen lämmönkeruujärjestelmä on saatu pihalla valmiiksi, niin voidaan siirtyä asennustöihin rakennuksen sisäpuolelle. Rakennuksen sisällä tehtävien asennustöiden kesto riippuu asennettavan järjestelmän koosta. Asentamiseen kuluuyleensä 1–6 viikkoa. Ensimmäiseksi asennetaan lämpimän käyttöveden varaajat, jotta lämmintä käyttövettä on saatavilla myös asennustöiden aikana. Kylmän veden katkoksia ei yleensä asennustöiden aikana ole. Lämminvesivaraajien asennuksen jälkeen vanha lämmitysjärjestelmä voidaan purkaa ja uuden järjestelmän asennus voi alkaa. Sisälle tulevaan laitteistoon kuuluvat maalämpöpumppu, kiertovesipumput, puskurivaraaja sekä kalvopaisunta-astiat.

maalämmöllä säästetty tällä hetkellä rivitalossa Nokia 70 000

Maalämmän hinta rivitaloon

Maalämmön hinta asennettuna vaihtelee rakennusten lämmitystehon ja lämmitysenergian tarpeen mukaan. Hinta muodostuu seuraavista osasista:

 • lämpökaivojen poraus
 • vaakaputkiston asennus
 • entisen lämmitysjärjestelmän purkaminen
 • uusien laitteiden asentaminen; maalämpöpumppu, puskurivaraaja, lämpimän käyttöveden varaaja, paisunta-astiat ja sähkökattila
 • sähkötyöt
 • säädöt
 • käyttöopastus.

Kun kaikki nämä vaiheet tehdään huolellisesti mitoituslaskelman perusteella, saatte huolettoman, pitkäikäisen ja varmatoimisen maalämpöjärjestelmän.

Pienessä rivitalossa maalämmön hinta voi olla noin 35 000 euroa ja suuremmassa yhtiössä hinta voi nousta 500 000 euroon asti. Mitä isompi yhtiö sitä suuremmat euromääräiset säästöt.

Rivitalon lämmityskulut – ja käyttökustannukset maalämmöllä

Maalämpö maksaa itsensä takaisin nopeasti. Isoin osa kokonaisinvestoinnista on lämpökaivojen poraukset. Investointia ei kannata pelätä, sillä oikein mitoitetut ja riittävän syvät lämpökaivot antavat kiinteistölle energiaa koko sen elinkaaren ajan. On odotettavissa että fossiilisten polttoaineiden maailmanmarkkinahinta ja niiden verotus tulee kiristymään tulevina vuosina, joten maalämpöhankinnan kannattavuus paranee entisestään

Tästä syystä voidaankin todeta, että maalämmön asentaminen on aina kannattavaa ja se säästää noin 50–80 % lämmityksen käyttökustannuksista. Se kuinka monta euroa säästää, riippuu siitä mistä lämmitysmuodosta rivitalossa siirrytään maalämpöön (esim. öljylämmitys vs. kaukolämpö vs. sähkölämmitys).

Tällä hetkellä maalämmön käyttö rivitalossa on 65–70 % edullisempaa kuin öljy- tai sähkölämmitys ja kaukolämpöön verrattuna maalämpö on noin 50–55 % edullisempaa. Maalämmöllä saavutetaan myös suurempi riippumattomuus energian hintojen vaihteluista.

Yleisesti maalämmön alhaiset käyttökustannukset perustuvat siihen, että maalämpöjärjestelmän käyttämä lämpöenergia otetaan taloyhtiön omalta tontilta lämpökaivojen ja lämmönkeruuputkiston avulla. Taloyhtiön tarvitsee maksaa vain sähköstä, jota itse maalämpöpumppu kuluttaa. Itse maalämpö on ilmaista, uusiutuvaa energiaa sillä aurinko lämmittää maaperää, jolloin hyödynnettävää lämpöenergiaa varautuu siihen.

Maalämpöjärjestelmä tuottaa yleensä niin suuren säästön, että ”entisillä” lämmityskuluilla kyetään kattamaan energiaremonttia varten hankitun lainan lyhennykset ja korkokulut. Tallaisessa tapauksessa taloyhtiön tai asukkaan kuukausittaiset kustannukset eivät nouse yhtään, vaan optimaalisessa tilanteessa pystytään jopa laskemaan yhtiövastiketta. Maalämmön asennuskustannukset pystytään kuolettamaan noin 5–10 vuoden aikana, eli hyvin lyhyessä ajassa. Ja mikä parasta kustannussäästöt alkavat välittömästi, kun maalämpöpumppu on otettu käyttöön. Säästöjen lisäksi taloyhtiön lämmitys on ekologinen ja luonnon kannalta kestävä.

Pinta ala maalämmöllä säästää 21 000 euroa Tom allen senera

Maalämpöjärjestelmän huoltokustannukset

Maalämpöjärjestelmän huoltokustannukset ovat tyypillisesti samalla tasolla verrattuna muihin lämmitysmuotoihin tai ne voivat jopa pienentyä. Kokemuksemme perusteella vuodessa syntyvät huoltokustannukset usein puolittuvat vanhaan lämmistyjärjestelmään nähden.

Maavileän avulla voitte parantaa asumismukavuutta ja houkuttelevuutta

Maalämpöremontin yhteydessä kannattaa myös harkita edullista ja tehokasta maaviileän asentamista. Maaviileän tarvitsema jäähdytysenergia saadaan ilmaiseksi vähintään 300 metriä syvästä lämpökaivosta Sähköä kuluu vain  puhallinkonvektorin ja kiertovesipumpun toimintaan. Maaviileän käyttökustannukset ovat todella matalat  verrattuna koneelliseen jäähdytykseen tai kaukojäähdytykseen. Yhden huoneiston puhallinkonvektori kuluttaa sähköä noin yhden vanhanmallisen hehkulampun verran (50 W). Viileä lämmönkeruuneste kiertää rakennuksen sisällä omassa kondenssieristetyssä putkistossa, josta jäähdytys sitten ohjataan huoneistoon joko sisäkattoon asennetun puhallinkonvektorin tai IV-koneen kautta.

Valtio tarjoaa energia-avustusta asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin Tutki mikä sopii teidän tilanteeseen parhaiten

Vuoden 2020 alusta lähtien ARA:lta on ollut mahdollista hakea energia-avustusta asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosien 2020-2022 aikana. ARA myöntää energia-avustusta, kun hanke parantaa rakennuksen energiatehokkuutta tarpeeksi paljon. Avustus kattaa maksimissaan 50 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Maalämpöjärjestelmän asentamiseen saa tukea 4000-7000 euroa per asunto. Lue lisää ARA:n energiatuista

Tilaa taloyhtiöösi veloitukseton energiansäästökartoitus tai pyydä tarjous

Selvitä, kuinka paljon voitte säästää lämmitysenergian kustannuksissa rivitaloyhtiössänne vuosittain

Ota yhteyttä ja kutsu asiantuntijamme tutustumaan kiinteistöönne

Laskemme säästösi maalammöllä ja annamme arvion:

 • Säästöjen määrästä vuodessa
 • Maalämpöinvestoinnin takaisinmaksuajasta
 • Tuottojen määrästä kuukaudessa

Lue lisää – usein kysyttyjä kysymyksiä maalämmöstä

Voiko maalämpöjärjestelmä hyödyntää rivitalossa olevaa patteriverkostoa?

Kyllä voi. Lämpökurkon asentamat maalämpöjärjestelmät tuottavat hyvällä hyötysuhteella jopa 65-asteista vettä. Aikaisemmin kaukolämmön tarpeisiin tai suoralle öljylämmitykselle mitoitettuja pattereita ei tarvitse vaihtaa, joten maalämpöön päivittäminen käy ilman uusia asennuksia asunnoissa.

Kuinka paljon sähköenergiaa maalämpöpumput kuluttaa?

Maalämpöpumput kuluttavat noin 30-40% tuottamastaan energiasta. Rivitalon aikaisempi kaukolämpö- tai öljylasku muuttuu noin 70 % pienempään sähkölaskuun.

Kuinka kauan lämpökaivojen poraaminen kestää?

Rivitalon lämmöntuotantoon tarvitaan n. 200–300 metriä syviä lämpökaivoja. Yhden kaivon poraaminen kestää päivän. Joten esimerkiksi viiden energiakaivon poraamiseen kuluu aikaa noin viikko.

Tuleeko lämpimän käyttöveden saantiin katkoksia remontin aikana?

Lämpimän veden käyttökatkokset pyritään minimoimaan asentamalla ensimmäiseksi lämpimän käyttöveden varaajat, jotta lämmintä käyttövettä olisi saatavilla myös asennustöiden aikana. Kylmän veden katkoksia ei yleensä tule.

taloyhtiössä vaihdettiin edulliseen maalämpöön ja maalämpö säästää 21 000 euroa vuodessa yksi onko

Rivitalon maalämpöjärjestelmä kokonaisasennuksena Tampereen ja Pirkanmaan alueella parhaiten Lämpökurkolta

Ota yhteyttä

Puhelin: 040 412 0478

Sähköposti: myynti@lampokurko.fi

Pyydä tarjous tai maksuton energiansäästökartoitus