Maalämpö kerrostaloon

Maalämpö kerrostaloon

Maalämpö kerrostaloon – kokonaistoimitus Pirkanmaalla – Lämpö kurko oy

Maalämpö sopii myös kerrostaloihin ja säästää lämmityskuluissa jopa 75%

Maalämmöllä kerrostaloon voidaan korvata taloyhtiön aiempi lämmitystapa, olipa se sitten kaukolämpö, öljylämmitys tai sähkölämmitys. Maalämpö ja sen rinnalle asennettava poistoilman lämmön talteenotto vähentävät ostoenergian kulutusta jopa 75 %.

Kerrostalon lämmitysjärjestelmän uusiminen on nyt erityisen ajankohtaista, koska valtio tukee taloyhtiöiden energiatehokkuusremontteja jopa 4 000–7000 euron asuntokohtaisella ARA:n energia-avustuksella.

kaukolämmön hinta on nousussa joten myös maalämpöön kerrostalossa kannattaa siirtyä
Maalämpö kerrostaloon tuottaa säästöjä jopa 75-80%

9 syytä miksi maalämmöstä on tullut viime vuosina suosittu lämmitystapa kerrostaloissa

 • Lämmityskustannusten nousu – fossiilisten polttoaineiden maailmanmarkkinahinnat ovat jo pitkään nousseet, mikä on johtanut kaukolämmön, maakaasu- ja öljylämmityksen kallistumiseen
 • Säästöt – maalämpö säästää kerrostalossa jopa 60-75 % lämmityskustannuksista
 • Ympäristöystävällisyys – uusiutuvaa energiaa maasta keräävä maalämpö on ekologinen ja nostaa asuntojen arvoa
 • Turvallinen investointi – heti käyttöönoton jälkeen maalämpö tuottaa säästöjä, joilla pystyy helposti kattamaan investointia varten otetun lainan lyhennykset ja korot, ja rahaa jää vielä ylikin
 • Poistoilman lämmön talteenotto – huippuimuriin liiitettävällä poistoilman talteenotolla voidaan kasvattaa säästöjä entisestään
 • Vuonna 2022 ARA:n energia-avustus jopa 4000-7000 €/asunto – valtio tukee merkittävästi taloyhtiöiden energiaremontteja ARA:n kautta haetttavalla energia-avustuksella
 • Vesipatteristo voidaan hyödyntää – olemassaoleva patterijärjestelmä voidaan lähes aina yhdistää maalämpöön, jolloin asennustöistä ei koidu asukkaille paljon haittaa
 • Maaviileän avulla edullista jäähdytystä (suosittu) – asuntojen ylellinen viilennys onnistuu kesäaikana edullisesti ja ekologisesti yhdistämällä maaviileä maalämpöjärjestelmään
 • Ilmaista energiaa omasta maasta – maalämpö otetaan talteen suoraan taloyhtiön tontilta, jolloin energiatuotannossa ollaan melkein omavaraisia ja riippumattomia tuontienergiasta

Kannattaako maalämpöön siirtyminen kerrostalossa?  -kerrostalossa säästöä jopa 21 000 euroa vuosittaisissa lämmityskuluissa

Maan varastoimaa uusiutuvaa energiaa on saatavissa loputtomasti ja siitä ei synny lainkaan päästöjä luontoon. Maalämmön talteenoton ansiosta kotisi lämpeää omasta pihasta saatavalla lämmöllä ja taloyhtiön asuntokohtaiset lämmityskulut laskevat jopa neljäsosaan aiemmasta.

Esimerkkilaskelma säästöistä taloyhtiön siirtyessä kaukolämmöstä maalämpöön

Asunto-osakeyhtiön pinta-ala on 2200 m2 ja asuntoja on 39säästöt 21 000 euroa vuodessa

Taloyhtiössä on ennen remonttia kaukolämpöjärjestelmä ja vesikiertoinen patteriverkosto. Se kulutttaa kaukolämpöä 423 000 KWh vuodessa. Vuosittaiset lämmityskustannukset ovat tämän hetkisellä kulutuksella noin 36 000 euroa vuodessa.

Maalämmön asennuksen yhteydessä taloon asennetaan lämpöpumput, jotka tuottavat asuntojen ja lämpimän käyttöveden lämmittämiseen tarvittavan 423 000 KWh:ia. Lämpöpumput tarvitsevat toimiakseen sähköä ja ne kuluttavat noin kolmasosan maalämpöjärjestelmän tuottamasta energiasta eli tässä tapauksessa noin 141 000 KWh:ia. Tämä tarkoittaa että taloyhtiö saa omalta tontiltaan ilmaista energiaa  282 000 KWh:ia. Kaukolämmön korvaamisen jälkeen uudet lämmistyskulut ovat enää 15 000 euroa vuodessa ja säästöä syntyy noin 21 000 euroa vuodessa.

Milloin siirtyminen maalämpöön kerrostalossa voi olla ajankohtaista?

Maalämpöön siirtymiseen on monia syitä, mutta olemme listanneet tähän yleisempiä:

 1. Olemassa oleva lämmitysjärjestelmä alkaa lähestyä elinkaarensa loppua ja vaihto uuteen on tullut ajankohtaiseksi
 2. Lämmityksen käyttökustannuksia halutaan laskea
 3. Taloyhtiössä halutaan siirtyä ekologisempaan lämmittämiseen ja pienentää lämmityksen ympäristövaikutuksia
 4. Vanhan lämmitysjärjestelmä toiminnassa on epävarmuustekijöitä ja järjestelmä vaatii ison remontin
 5. Rakennuksen käyttötapa on päätetty muuttaa
 6. Kiinteistössa tehdään muutenkin iso saneeraus
 7. Taloyhtiön arvoa ja houkuttelevuutta halutaan nostaa asukkaiden ja sijoittajien mielessä

Kaukolämmön hinta on myös korkea ja taloyhtiön jossa on maalämpö esimerkiksi ilme kertoo kaiken

Maalämpöjärjestelmän asentaminen kerrostaloon

Lämmöntarpeen mitoituslaskelma

Taloyhtiön lämmitysmuodon vaihtaminen maalämpöön alkaa tekemällä lämmöntarpeen mitoituslaskema. Ensin selvitetään useamman vuoden ajalta talon aikaisempi lämmitysnenergian kulutus ja sen perusteella määritellään tarvittavien lämpökaivojen lukumäärä ja syvyys sekä millaiset lämpöpumput järjestelmään asennetaan. Jos talossa on päättetty hyödyntää myös poistoilman talteenotto, niin tässä vaiheessa päätetään kuinka monta ja minkälaisia lämmöntalteenottoyksiköitä katolle asennetaan. Poistoilman lämmön talteenotto tai asuntojen kesäaikainen viilennys on usein syytä liittää mitoituslaskelmaan, jotta voidaan varmistaa ettei energiakentän keskimmäiset lämpökaivot jäähdy liikaa. Valmiin mitoituslaskeman perusteella tehdään suunnitelma lämmönkeruujärjestelmän toteuttamisesta, jonka perusteella voidaan tarjous laskea.

Tarjouksen hyväksymisen jälkeen lämpökaivojen poraamiselle tulee hakea kunnan rakennusvalvonnasta lupa. Luvan saamisen jälkeen työt voidaan aloittaa. Tarvittaessa avustamme luvan hakemisessa.

Lämpökaivojen poraaminen

Lupien saamisen jälkeen alkaa lämpökaivojen poraaminen. Kerrostalojen lämmöntarpeen tyydyttämiseen täytyy porata noin 300-400 metriä syviä kaivoja. Näin syvistä lämpökaivoista saadaan riittävästi lämpöenergiaa maalämpöjärjestelmään vaikka kerrostalon tontti ei olisikaan kovin suuri. Tyypilliseen kerrostaloon riittää viisi lämpökaivoa. Näiden syvempien lämpökaivojen, lämpöpumppujen parantuneen energiatehokkuuden sekä poistoilman lämmön talteenoton avulla maalämpö voidaan asentaa useimpiin kerrostaloihin.

Maalämpö kerrostaloon Maalämpökaivon poraus myös Nokia Tampere Pirkanmaa
Lämpökaivoa porataan kerrostalon pihalla ja pölyt kerätään pölynsidontakonttiin

Yhden lämpökaivon poraaminen kestää 1-2 päivää ja jos porataan esimerkiksi viisi kaivoa, niin porauksiin kuluu aikaa pari viikkoa. Porausten aikana syntyvä kivipöly johdetaan veteen sidottuna erilliseen pölynsidontakonttiin, joten pihalle ei jää kivipölykasoja. Porausten jälkeen energiakaivoihin lasketaan lämmönkeruunestettä sisältävät lämmönkeruuputket.

Lämpökaivojen porauspaikat

Energiakaivojen paikat merkitään talon sokkeliin kiinnitettävillä tunnistekilvillä. Energiakaivoja ei tarvitse jatkossa huoltaa, joten ne voidaan porata vaikka parkkipaikalle. Siinä tapauksessa ne kuitenkin kannattaa suojata teräskansilla, jotta pihalla voi ajaa raskaillakin ajoneuvoilla. Sen jälkeen piha voidaan asfaltoida. Haluttaessa kannet voidaan jättää myös näkyviin. Jos kaivot porataan nurmikkoalueelle, niin energiakaivojen kannet peitetään näkymättömiin maakerroksen alle ja niistä ei ole mitään haittaa pihan käytölle kuten nurmikoiden ajamiselle.

Kanaalit vaakaputkistoa varten

Seuraavaksi kaivetaan kanaalit vaakaputkistoa varten. Putkisto kuljettaa lämmenneen lämmonkeruunesteen lämpökaivosta kokoomakaivon kautta lämmönjakohuoneeseen. Putkiston asentamisen jälkeen vaakakanaalit täytetään ja tiivistetään ja maan pinta viimeistellään. Asennuksesta aiheutuneet jäljet häviävät pihalta nopeasti. Maalämpöjärjestelmän asentamisen ulkotyöt kestävät yleensä muutaman viikon, laajemmissa hankkeissa aikaa voi kulua jopa 2-3 kuukautta.

Asennustyöt rakennuksen sisällä

Kun varsinainen lämmönkeruujärjestelmä on saatu pihalla valmiiksi, niin voidaan siirtyä asennustöihin rakennuksen sisäpuolelle. Rakennuksen sisällä tehtävien asennustöiden kesto riippuu asennettavan maalämpöjärjestelmän koosta. Asentamiseen kuluu yleensä 1–6 viikkoa. Ensimmäiseksi asennetaan lämpimän käyttöveden varaajat, jotta lämmintä käyttövettä on saatavilla myös asennustöiden aikana. Kylmän veden katkoksia ei yleensä asennustöiden aikana ole. Lämminvesivaraajien asennuksen jälkeen vanha lämmitysjärjestelmä voidaan purkaa ja uuden järjestelmän asennus voi alkaa. Sisälle asennettava määlämpöjärjestelmä on kooltaan suunnilleen kaukolämpölaitteiston kokoinen. Se sisältää:

 • maalämpöpumpun – joka siirtää maaperästä kerätyn maalämmön lämmitysveteen
 • puskurivaraajan – joka sisältää rakennuksen lämmitykseen käytettävää vettä ja pidentää maalämpöpumpun käyttöikää
 • käyttövesivaraajan – jonka sisältämä vesi lämmitetään maalämpöpumpulla (koko ja lukumäärä riippuu kiinteistön käyttöveden kulutuksesta)
 • paisunta-asiat – jotka pitävät patteriverkoston veden ja lämmönkeruupiirissä kiertävän lämmönkerunesteen paineen tasaisena
 • sähkökattilan – joka toimii lisäenergian tai varalämmön lähteenä

Mistä maalämpöasennuksen hinta ja käyttökustannukset muodostuvat?

Itse maalämpöpumpun takaisinmaksuaika on nopea. Isoin osa investoinnista kuluu yleensä lämpökaivojen porauksiin. Oikein mitoitetut lämpökaivot antavat kuitenkin kiinteistölle energiaa koko sen elinkaaren ajan, joten investointia ei kannata pelätä. Sen kannattavuus kasvaa ajan kuluessa.

Viime vuosina kaukolämmön ja fossiilisten polttoaineiden hinnat ovat jatkuvasti olleet nousujohteisia, ja oletettavasti ne nousevat jatkossakin niiden verotuksen kiristyessä ympäristösyistä. Tämän takia maalämpöhankinta tulee entistä kannattavammaksi suhteessa aikaisempaan lämmitysmuotoon.

Maalämpöinvestoinnin takaisinmaksuaika vaihtelee 8-10 vuoden välillä. Tarkimman arvion asennuskustannuksista, investoinnin takaisinmaksuajasta ja säästöistä saat meiltä pyytämällä tarjouksen.

Kerrostalon lämmityskulut maalämmöllä ja poistoilman talteenotolla?

Jos maalämmön rinnalle asennetaan poistoilman lämmön talteenotto, niin taloyhtiö säästää ostoenergiasta jopa 75 – 80 %. Säästöt syntyvät oman tontin kallioperästä saatavasta lämpöenergiasta ja  muuten hukkaan menevästä poistoilman lämmöstä. Tyypillisesti säästöillä katetaan hankintaa varten otetun lainan korot ja lyhennykset. Usein rahaa jää vielä yli, ja mikä parasta säästöjä alkaa kertyä heti maalämmön asennuksen jälkeen. Vaikka taloyhtiö tekee ison maalämpöinvestoiniin, niin silti maalämpöön siirtyminen ei aiheuta painetta korottaa yhtiövastiketta, vaan sitä voidaan laskea tai taloyhtiö voi rahoittaa säästöillä muita tulevia korjauksia. Kerrostalon maalämmön takaisinmaksuaika on tällä hetkellä 8-10 vuotta.

Muut mahdollisuudet säästää lämmityskustannuksissa tai parantaa asumismukavuutta

Vaiheittainen käyttöveden lämmitys

Maalämpöpumpun ja poistoilman talteenoton avulla saavutetaan jo isot vuosittaiset säästöt. Sen lisäksi samassa yhteydessä kannattaa harkita energiaa säästävän vaiheittaisen käyttöveden lämmityksen asentamista. Tällä menetelmällä voidaan säästää lämmityskustannuksissa vielä lisä 5-10%, sillä kerrostaloissa lämmintä vettä kulutetaan paljon, minkä takia on tärkeää lämmittää käyttövesikin mahdollisimman taloudellisesti.

Ylellinen maaviileä on edullinen asentaa ja käyttää

Suomessakin kesähelteet ovat yleistyneet ja yhä useampaan kerrostaloon halutaan asentaa ylellisyyttä elämään tuova viilennysjärjestelmä. Ekologinen ja taloudellinen maaviileä on mahdollista tehdä jälkiasennuksena kerrostaloihin. Maaviileä sopii erityisesti kerrostaloon, jossa ei ole parvekkeita tai viilennysjärjestelmän ei haluta näkyvän rakennuksen ulkopuolella. Usein taloyhtiö päättää asennuttaa maaviileään tarvittavan viilennysputkiston rungon talon porraskäytävään, josta sitten voidaan vetää putket asuntoihin. Asunnon omistajat voivat sitten päättää haluaako puhallinkonvektorin ja viilennyksen säätölaitteet omaan asuntoonsa.

Maalämpöjärjestelmä taloyhtiö esimerkiksi myös tulee ja kannattaa säästöä kasvattamalla

Valtio tarjoaa energia-avustusta asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin Tutki mikä sopii teidän tilanteeseen parhaiten

Vuoden 2020 alusta lähtien ARA:lta on ollut mahdollista hakea energia-avustusta asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosien 2020-2022 aikana. ARA myöntää energia-avustusta, kun hanke parantaa rakennuksen energiatehokkuutta tarpeeksi paljon. Avustus kattaa maksimissaan 50 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Maalämmön asentamiseen saa tukea 4000-7000 euroa per asunto. Lue lisää ARA:n energiatuista

Tilaa taloyhtiöösi veloitukseton energiansäästökartoitus tai pyydä tarjous

Selvitä, kuinka paljon voitte säästää vuosittain lämmityskustannuksissa
Ota yhteyttä ja kutsu asiantuntijamme tutustumaan kiinteistöösi.
Laskemme säästösi maalammöllä ja annamme arvion:

 • Säästöjen määrästä vuodessa
 • Maalämpösijoituksen takaisinmaksuajasta
 • Tuottojen määrästä kuukaudessa

Lue lisää – usein kysyttyjä kysymyksiä maalämmöstä

Voiko maalämpöjärjestelmä hyödyntää kerrostalon vanhoja vesipattereita?

Kyllä voi. Lämpökurkon asentamat maalämpöjärjestelmät tuottavat hyvällä hyötysuhteella jopa 65-asteista vettä. Aikaisemmin kaukolämmölle tai kaasu- ja öljylämmitykselle mitoitettuja pattereita ei tarvitse vaihtaa, joten vanhan järjestelmän päivittäminen käy ilman asennuksia asunnoissa.

Kuinka paljon sähköä maalämpöpumppu kuluttaa?

Maalämpöpumput kuluttavat noin 30-40% tuottamastaan energiasta. Taloyhtiön aikaisempi kaukolämpö- tai öljylasku muuttuu noin 70 % pienempään sähkölaskuun.

Kuinka kauan lämpökaivojen poraaminen kestää?

Kerrostalojen lämmöntuotantoon tarvitaan n. 250–400 metriä syviä lämpökaivoja. Yhden kaivon poraaminen kestää n. 1–2 päivää. Joten esimerkiksi viiden energiakaivon poraamiseen kuluu aikaa 1-2 viikkoa.

Voiko kerrostaloon asentaa ilma-vesilämpöpumppua?

Suosittelemme ilma-vesilämpöpumppujen asentamista omakotitaloihin tai muihin pienempiin kiinteistöihin.

 

Maalämpö kerrostaloon kokonaisasennuksena Tampereen ja Pirkanmaan alueella parhaiten Lämpökurkolta

Ota yhteyttä

Puhelin: 040 412 0478

Sähköposti: myynti@lampokurko.fi

Pyydä tarjous tai maksuton energiansäästökartoitus